MENU

Kursus Pemantapan Ahli-Ahli Majlis & Ketua-Ketua Jabatan

Malis Daerah Kuala Krai

Bertempat : Tok Aman Bali Beach Resort, 

Tarikh :2-3 Mac 2016