MENU

 Pencapaian Piagam Pelanggan MDKK Bagi Tahun 2016

BIL JABATAN MUAT TURUN
1 JABATAN PENTADBIRAN AM
2 JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA
3 JABATAN PELESENAN & KESIHATAN AWAM
4 JABATAN PERANCANGAN & BANGUNAN
5 JABATAN UNDANG-UNDANG & PENGUATKUASAAN

 

Nota*:- Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Majlis Daerah Kuala Krai diukur dan dipaparkan secara tahunan.