MENU

*Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan MD Kuala Krai dikeluarkan setahun sekali. Harap maklum.

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH KUALA KRAI 2016

UNIT  UNDANG-UNDANG DAN PENGUATKUASAAN

BIL

PIAGAM PELANGGAN/OBJEKTIF KUALITI

SASARAN / TEMPOH

PENCAPAIAN TAHUNAN (%)

1.

Menjalankan siasatan dan memberi maklumbalas terhadap aduan-aduan yang berkaitan dalam masa 7 hari waktu bekerja.

7 hari

100%

2

Memastikan setiap kompaun yang dikeluarkan dijelaskan dalam tempoh 14 hari sebelum peringatan dikeluarkan.

14 hari

75%

3

Mengambil tindakan segera yang bersesuaian ke atas aduan kacauganggu yang memerlukan tindakan segera berdasarkan peruntukan undang-undang.

Segera

100%

4

Mengendalikan tuntutan barangan rampasan/haiwan dengan kadar segera setelah segala urusan denda dan kompaun dijelaskan.

Segera

100%

5

Mengadakan operasi yang telah ditetapkan mengikut masa yang telah di tetapkan

3 kali sebulan

100%

6

Melakukan pemantauan terhadap kerja tanah, bangunan dan ubahsuai bangunan

Setiap hari

100%

7

Memproses permohonan iklan dalam bentuk sepanduk/banting

10 minit

100%