MENU

PADA 20 Rabiulakhir 1439H Bersaman 8 Januari 2018 di Dewan Konvensyen, Kelantan Trade Center, Kota Bharu. SUK kelantan telah mengadakan Seminar Ahli Majlis & Penyampaian WATIKAH PERLANTIKAN Ahli Majlis, Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang disempurnakan oleh YAB USTAZ DATO' HAJI AHMAD BIN YAKOB (DATO' BENTARA KANAN) MENTERI BESAR KELANTAN.