MENU

Pekeliling

1. Pekeliling perbendaharaan bil. 6 tahun 1995

  • Syarat–syarat dan tatacara Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia.

2. Pekeliling perbendaharaan bil. 4 tahun 1995

  • Kadar dan syarat tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran bagi pegawai–pegawai perkhidmatan awam kerana bertukar atau berpindah rumah. 

3. Pekeliling perbendaharaan bil. 6 tahun 2002

  • Peraturan mengenai pembekalan pakaian seragam bagi kakitangan pejabat.

4. Pekeliling perbendaharaan bil. 3 tahun 2003

  • Kadar syarat tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran kepada pegawai perkhidmatan awam kerana menjalankan tugas kami (tidak termasuk anggota tentera dan anggota polis).

5. Pekeliling perbendaharaan bil. 8 tahun2004

  • Penubuhan jawatankuasa pengurusan kewangan dan akaun di agensi Kerajaan Persekutuan. 

6. Pekeliling perbendaharaan bil. 2 tahun 2006

  • Pindaan pekeliling perbendaharaan bil.3 tahun 2003 dan pekeliling perbendaharaan bil. 4 tahun 2004 mengenai elaun perjalanan kenderaan. 

7. Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 16 tahun 2007

  • Pindaan kadar imbuhan tetap perumahan.

8. Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 15 tahun 2007

  • Penjelasan mengenai perlaksanaan pemberian kemudahan dan pakaian istiadat, bantuan bayaran pakaian black tie dan bayaran menghadiri upacara rasmi. 

9. Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 11 tahun 2007

  • Memberi kenaikan bayaran perkhidmatan bagi pegawai lantikan secara Contract For Service.

10. Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2007

  • Penurunan kuasa urusan penempatan dan pertukaran pegawai guna sama