MENU

Senarai undang-undang kecil yang terdapat di Majlis Daerah Kuala Krai :

  • Undang-undang kecil Perlesenan, Tred, Perniagaan dan Perindustrian MDKK 1997

  • Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran MDKK 1983

  • Undang-undang Kecil Iklan Mengkompaun Kesalahan MDKK 1986 (Akta Kerajaan Tempatan 1976)

  • Undang-undang Kecil Kerja Tanah MDKK 2003

  • Undang-undang Kecil Pilihanraya MDKK 1990

  • Undang-undang Kecil Pengendali Makanan MDKK 1986

  • Undang-undang Kecil Haiwan Merayau-rayau MDKK 1983

  • Perintah Pengangkutan Jalan (Letak Kereta Bermeter) MDKK 2002