MENU

Soalan 1:

Adakah kesemua PBT di Malaysia terletak di bawah bidang tugas Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)?

Jawapan:

Kesemua PBT terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri masing-masing. Bidang tugas KPKT adalah untuk menyelaras PBT-PBT tersebut dari segi penyeragaman dasar dan perundangan, memberi khidmat nasihat termasuk khidmat nasihat teknikal dan penyaluran peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan.

Soalan 2:

Bagaimana orang ramai boleh membuat aduan mengenai isu/masalah yang dihadapi di dalam kawasan PBT?

Jawapan:

Orang ramai boleh membuat aduan terus kepada PBT yang berkenaan ataupun kepada KPKT.

Soalan 3:

Apakah sampah pukal (tilam, almari buruk dan sebagainya) di pungut seperti mana kekerapan pungutan sampah biasa?

Jawapan:

Sampah pukal di pungut sekali seminggu sahaja.

Soalan 4:

Jika pihak yang di pertanggunajawabkan tidak melaksanakan kerja-kerja pembersihan sampah, apakan tindakan yang boleh diambil oleh penguna atau orang ramai?

Jawapan:
Pihak Penguna boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa tempatan berhampiran untuk membolehkan tindakan pembersihan dijalankan secepat mungkin.

Soalan 5:

Apakah warna tong kitar semula?

Jawapan:

Warna tong kitar semula adalah seperti berikut :

  • Warna Biru - Untuk kertas

  • Warna Jingga - Untuk tin aluminium, tin keluli dan plastik

  • Warna Coklat - Untuk kaca

Soalan 6:

Bilakah tarikh sambutan Hari Kitar Semula Peringkat Kebangsaan?

Jawapan:

Hari Kitar Semula Peringkat Kebangsaan disambut pada 11 November setiap tahun.

Soalan 7:

Apakah yang menyebabkan berlakunya deman denggi?

Jawapan:

Virus denggi.

Soalan 8:

Apakah jenis nyamuk yang membawa virus denggi?

Jawapan:

Nyamuk Aedes.

Soalan 9:

Apa yang perlu saya lakukan sekiranya jumlah wang tunggakan dalam bil diluar kemampuan saya untuk membayar?

Jawapan:

Sekiranya bayaran penuh tidak dapat dijelaskan, maka dalam kes-kes tertentu bayaran ansuran boleh dilakukan.

Soalan 10:

Berapakah bilangan PBT yang terdapat di Malaysia sekarang?

Jawapan:

145 buah PBT (termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur), iaitu Majlis Perbandaran (MP) 31 buah; Majlis Daerah (MD) 114 buah. Terdapat juga beberapa badan lain yang diberi kuasa oleh Kerajaan Negeri masing-masing untuk melaksanakan fungsi-fungsi PBT seperti: PBT Kulim Hi-Tech, PBT Pasir Gudang, Perbadanan Putrajaya dan sebagainya.

 

Sebarang Pertanyaan hubungi :

En. Mohd Nadzmi bin Yusof

Tel: 09-9602000